Веб-квест

Вступ

Сучасна освіта з її проблемами змушує думати про те, як зробити навчальний процес більш результативним, підвищити інтерес до навчання, до знань, певного предмету.

Підготовка компетентного фахівця передбачає формування вмінь самостійного одержання знань. Однією з методик, що вчить знаходити необхідну інформацію, аналізувати і розв’язувати поставлені задачі є методика Веб-квеста. Для цієї методики потрібен комп’ютер з підключенням до Інтернет.

Веб – квести сприяють: пошуку в Інтернет інформації, яку доручає знайти учням вчитель, розвитку мислення учнів на стадії аналізу, узагальнення та оцінки інформації, розвитку комп’ютерних навичок учнів і підвищенню їх словникового запасу, заохоченню учнів вчитися незалежно від учителя. 

Веб – квести представляють собою міні – проекти, засновані на пошуку інформації в Інтернеті, і він являє собою конструктивний підхід до навчання.

Етапи роботи над Веб – квестом

Початковий  командний. Учасники знайомляться з основними поняттями з обраної теми, матеріалами аналогічних проектів. Розподіляються ролі в команді:
– теоретики (визначення, основні поняття і т.д.);
– історики (історичні дані);
– практики (створення звіту на задану тему).

Всі члени команди повинні допомагати один одному.
Рольовий. Індивідуальна робота в команді на загальний результат. Учасники, у відповідності з обраними ролями, виконують завдання по черзі.

Заключний. Команда готує звіт – презентацію на задану тему.

 Завдання

Вам необхідно створити команду з 4-6 чоловік. Всі учасники в групі мають обрати собі ролі, кожна роль передбачає виконання певного завдання, виконання якого можна здійснити за допомогою джерел в Інтернеті та програм програмног опакету Microsoft Office.

На завершальному етапі виконання Веб-квеста буде проведена презентація робіт, а також здійснена оцінка виконання за певними критеріями.

Завдання:

1. Розбитися на групи.
2. Обрати собі роль.
3. Виконати завдання відповідно до обраної ролі.
4. Відправити викладачу на пошту виконану роботу. 

Ролі

Теоретики: шукають інформацію (визначення, основні поняття і т.д.) за завданням, аналізують отриману інформацію і представляють її у вигляді текстового файлу.
Історики: шукають інформацію (історичні данні) за завданням, аналізують отриману інформацію і представляють її у вигляді текстового файлу.
Практики:  на основі раніше знайденої інформації, створюють звітну презентацію з теми, яка була запропонована викладачем.

Оцінювання

1. Зміст матеріалу (критерій оцінки від 5 до 20 балів). 
Оцінюється: грамотність, відсутність помилок, новизна і актуальність, використання необхідних джерел, відсутність надмірності, міжпредметні зв’язки.

2. Робота в групі (критерій оцінки від 5 до 15 балів).
Оцінюється: рівномірний розподіл завдань, організованість.

3. Оформлення матеріалу (критерій оцінки 15 балів)

Оцінюється: грамотність оформлення, дизайн (поєднання фону, шрифтів і т.д.), навігація (можливість орієнтуватися в матеріалі), наявність ефектів (анімація, мультимедіа), обсяг, джерела./p>

Презентація:

Презентація містить гіперпосилання.
Навігаційна схема організована.
Загальний вигляд презентації приваблює аудиторію і відповідає темі.
Текст, графіка служать ілюстративним матеріалом для усного виступу.

Поділитися в соц. мережах

Share to Google Plus
Share to LiveJournal