Що впливає на вибір професії.

Сучасна людина живе і діє в умовах, що вимагають високого професіоналізму ізначних інтелектуальних зусиль.

Наявність схильностей (інтересів). Людина успішніша в тій діяльності, яка йомуцікава. Тому, вибираючи професію, потрібно звернути увагу на те, чим подобаєтьсязайматися, що приносить задоволення. Наприклад, якщо людині подобаєтьсяорганізовувати інших людей, займати лідируючі позиції, швидше за все, йому підійдутьпрофесії, що припускають уміння працювати з колективом (менеджер, педагог, тренер).

Наявність здібностей. Одного інтересу до якої-небудь справи мало, потрібно ще, щобвоно виходило. А для цього потрібні певні здібності. Так, щоб грати на скрипці, малолюбити музику, потрібні ще і музичні здібності.

Переваги. На вибір багато в чому впливають актуальні установки і

цінності людини, тобто те, що для нього має першорядне значення в даний період життя. У одному випадку людина вибирає професію, віншому – місце роботи, в третьому вирішальне значення має місце проживання, вчетвертому – кліматичні і погодні умови і так далі.

Думка батьків, сім’ї. Часто близькі люди прагнуть взяти активну участь у виборістаршокласником професії. Наприклад, в сім’ї, де декілька поколінь присвятили своєжиття медицині – природне бажання батьків бачити свого сина або дочку в білому халаті. Думкою людей старшого покоління і їх досвідом не варто нехтувати, але в той же час цене єдиний чинник вибору.

Думка однолітків. Наприклад, хлопець вибрав для себе дуже важливу і «вічну»професію – вирішив стати кравцям, але соромиться говорити про це в класі: «немодна»професія. Цілком можливо, що ті, що оточують не знають про цю професію всього того,що знає той, хто вибирає. Думка однокласників, друзів, товаришів звичайно важлива, оскільки вона відображає ступінь популярності в сучасному товаристві тих або іншихпрофесій. Але професійний вибір – це вільний і особистий вибір. Щоб відкрити ірозвинути в собі покликання, важливо сміливо і неупереджено «приміряти» до себе самірізні професії.

Особистий професійний план – це основна карта лабіринту під назвою

«Професійний вибір». Для його успішного проходження повинна бути головна мета, тобтоте, що людина припускає робити в майбутньому:
– ким хоче бути та  з ким бути;
– чого хоче досягти;
– які його ідеали життя і діяльності на даний момент розвитку.

Для того,щоб досягти цієї мети, необхідно мати уявлення про ланцюжок найближчих дій, «життєвуперспективу»: спеціальність→ можливі професійні учбові заклади→  робота→  перспективипідвищення професійної майстерності→  «зростання»→ побудова «кар’єри».

Важливим євивчення довідкової літератури, бесіди із знаючими людьми, самоосвіта, відвідування  Дня відкритих дверей впевному професійному учбовому закладі. Все цедозволить скласти уявлення про шляхи і засоби досягнення найближчих життєвих цілей.

Не менш важливі і уявлення про зовнішні умови досягнення намічених цілей, тобтотруднощі, можливі перешкоди, можлива протидія тих або інших людей. Запасні варіантина випадок виникнення непереборних труднощів в реалізації основних варіантів дозволятьзапобігти неприємним ситуаціям і звільнять від зайвих переживань. Дуже важливопланувати життя з урахуваннямвірогідності непередбачених обставин.

Знання про професію. Перш ніж зробити вибір типу професій, треба ґрунтовнопознайомитися з багатьма з них. На жаль, незнання сучасних професій найчастіше стаєкаменем спотикання в проблемі професійного самовизначення. Кращий шлях оглядовогоознайомлення з професіями вивчення їх спеціальних описів (професіограм).

Система вимог до людини з кожної професії називається професіограмоюПрофесіограма — це спеціальна карта, яка містить розгорнутий перелік умов і характеристик трудової діяльності по конкретній професії, її окремих вимог і професійно важливих якостей, якими повинен володіти працівник.

Перелік вимог професії до психіки людини та необхідних здібностей складає психограму професії.

Під професійними здібностями розуміють достатньо стійкі властивості особистості, які змінюються в процесі діяльності і забезпечують її успішність та вдосконалення.

Професіограма містить:
–         загальні відомості про професію та її динаміку в зв’язку з розвитком науки і техніки, соціальне та економічне значення;
–         виробничу характеристику професії, опис трудового процесу (наводяться назви знарядь праці, за допомогою яких виконується робота, вказується рівень фізичного і психологічного напруження (значне, помірне, незначне), робоча поза тощо;
–         санітарно-гігієнічні умови праці з виділенням професійних шкідливостей і переліком фізіологічних умов та медичних протипоказань;
–         перелік обсягу знань і умінь, які необхідні для успішної професійної діяльності, з виділенням тих, що визначають професійну майстерність;

–         характерист
ку видів і тривалості професійного навчання, можливості підвищення кваліфікації;
–         психограму, тобто характеристику психологічних вимог професії до людини з виділенням основних і бажаних психічних особливостей, а також психофізіологічних протипоказань.

Потреби суспільства мають звичай постійно змінюватися. Тому для того, щоб невибрати професію, яка виявиться потім непридатною, необхідно регулярно оновлюватисвої знання про ситуацію на ринку праці, затребуваності тих або інших професій.

Алгоритм професійного самовизначення

  1. Визначити професію чи кілька професій, які вам подобаються найбільше, якими б ви хотіли оволодіти.
  2. Знайти якомога більше інформації про ці професії, познайомитися з людьми, які їх представляють.
  3. Вислухати думки батьків, учителів, товаришів щодо вашого професійного вибору.
  4. Скласти список переваг та недоліків обраної професії.
  5. Звернутися до психолога з питання психодіагностики ваших професійних інтересів, схильностей, здібностей.
  6. Зробити свій вибір та впевнено йти до поставленої мети.

Поділитися в соц. мережах

Share to Google Plus
Share to LiveJournal