Статут учнівського самоврядування

I. Загальні положення

1. Учнівське самоврядування Чернігівського професійного ліцею побуту регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту ліцею.

2 Учнівське самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

II. Мета і завдання ліцейного органу самоврядування

 1. Різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізуватись на благо собі, одноліткам, ліцею, власній родині, своїй малій батьківщині, народові України.
 2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів ліцею.
 3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ ліцейного життя, оволодівати наукою управління.
 4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів.
 5. Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями та інженерно-педагогічним колективом.

 III. Органи управління Учнівської республіки.

 1. Вищим органом Учнівської республіки ліцею є учнівська конференція, яка скликається не рідше одного разу на рік.
 2. Керівні функції Учнівської республіки виконує сесія учнівського парламенту, яка скликається щомісяця в учнівських колективах (учнівські збори), в мікро групах (засідання комітетів).
 3. Виконавчим органом Учнівської республіки є парламент, який обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожної групи ліцею.
 4. Структуру органів Учнівської республіки обговорюють і затверджують на учнівській конференції шляхом відкритого голосування.
 5. Президентом учнівського колективу може бути учень 2-3 курсу, який обирається таємним голосуванням членів парламенту Учнівської республіки.
 6. Староста учнівського колективу (організатор) обирається загальними зборами у групі з числа учнів-лідерів. З їх числа формується старостат, який затверджується наказом директора.
 7. Голови комітетів парламенту обираються на першій сесії шляхом відкритого голосування.
 8. Форми діяльності комітетів, клубів, учнівських об’єднань, малих ініціатив них груп визначаються на засіданнях парламенту та його сесіях.

Права і обов’язки.

1 .Парламент Учнівської республіки ліцею:

 • бере участь у складанні планів роботи ліцею;
 • координує роботу груп, доводить до них конкретні завдання діяльності;
 • контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
 • організовує пошукову роботу;
 • контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;
 • приймає рішення з найважливіших питань життя ліцею у межах своєї компетентності;
 • вносить пропозиції адміністрації ліцею, педагогічній раді з питань навчання та виховання;
 • бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;
 • веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог в ліцею;
 • проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя;
 • організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських об’єднань за інтересами, гуртків, секцій тощо;
 • співпрацює із старостатом.

2. Старостат:

 • звітує про результати навчально-виховної   роботи на групових зборах, засіданнях старостату та сесіях парламенту;
 • є безпосереднім зв’язковим між парламентом ліцею, колективом групи та класним керівником, майстром (доводить до їх відома плани, завдання, рішення учнівської ради, центрів самоврядування)

IV. Основні напрями діяльності органів Учнівської республіки

1. Комітет освіти:

 • проводить роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;
 • організує консультаційну допомогу з предметів;
 • бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;
 • контролює виконання домашніх завдань, відвідування занять;
 • веде боротьбу з пропусками занять;
 • збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності у кожній групі;
 • • висвітлює інформацію у газеті ліцею. 2. Комітет профспілки:
 • здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам;
 • проводить профорієнтаційну роботу в ліцеї, виховує інтерес та повагу до майбутньої професії;
 • виховує готовність жити і діяти за принципами гуманізму, милосердя, лю­дяності;
 • проводить профорієнтаційну роботу, виховує інтерес та повагу до майбутньої професії;
 • сприяє підвищенню інтересу учнів до життя ліцею;
 • виховує свідоме і відповідальне ставлення до своїх обов’язків та прав, на вики організаторської роботи в учнівських колективах;
 • піклується про ветеранів, інвалідів.

3. Комітет культури:

 • організує естетичне виховання учнів;
 • організовує змістовний відпочинок учнів в позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, днів відкритих дверей, спортивно-оздоровчих заходів, зустрічей за «круглим» столом, оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, виготовлення атрибутів для оформлення залів;
 • розвиває творчі здібності учнів шляхом залучення до роботи в гуртках, секціях, учнівських об’єднаннях, творчих групах за інтересами;
 • оформляє альбоми до пам’ятних дат, традиційних свят в ліцеї;
 • залучає учнів до народної творчості, національної культури;
 • проводить пошукову роботу, заходи військово-патріотичного спрямування, оформлюючи результати пошукової роботи в альбомах, на стендах; поглиблює духовну єдність поколінь, вшановує ветеранів війни, праці;
 • веде пошукову роботу, збір народознавчого матеріалу, вивчає традиції і звичаї українського народу;
 • підбирає матеріали до написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;
 • розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини ліцею, учнів і батьків, налагоджує тісні стосунки з шефськими закладами, установами і організаціями;

4. Комітет преси:

 • інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в ліцеї шляхом випуску газет;
 • забезпечує інформацією з життя ліцею (гарячі новини, вітання на замовлення, спортивні новини, інформаційний вісник безпеки життєдіяльності, навколо світу, \ підсумки роботи).

5.Комітет здоров’я :

 • забезпечує повноцінний фізичний розвиток учнів, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров’я;
 • пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову антинаркотичну програми);
 • залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • організовує роботу спортивних секцій, груп здоров’я;
 • організовує загальноліцейні спортивно-оздоровчі заходи;
 • проводить санітарно-освітню роботу серед студентів (випускає санбюлетені, проводить бесіди, дискусії, анкетування);
 • організовує заняття з профілактики дорожнього травматизму;
 • надає практичну допомогу дорослим в збереженні матеріальних цінностей, життя і здоров’я дітей;
 • навчає учнів основ пожежної справи, вміння, навичок попередження і гасіння пожеж, надання першої медичної допомоги під час пожежі.

6.Комітет господарської діяльності:

 • охороняє навколишнє середовище, дбає про збереження ліцейного майна;
 • організовує проведення трудових операцій, десантів, прибирання прилеглих територій, що закріплені за групами;
 • проводить озеленення території навчального закладу
 • слідкує за станом закріплених території по навчальному корпусу.

7.Комітет гуртожитку:

 • слідкує за поведінкою учнів у гуртожитку;
 • контролює санітарний стан кімнат;
 • фіксує порушення правил проживання в гуртожитку;
 • сприяє ознайомленню з містом Черніговом іногородніх учнів.

Поділитися в соц. мережах

Share to Google Plus
Share to LiveJournal