Рада профілактики

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду профілактики правопорушень
Чернігівського професійного ліцею побуту

І. Завдання та склад Ради:
Рада профілактики правопорушень та правового виховання створюється в ліцеї для об’єднання зусиль педагогічного колек¬тиву ліцею, громадських організацій, базових підприємств, батьківської громадськості та правоохоронних органів по акти¬візації правового виховання та попередження правопорушень серед учнів, створенню нетерпимої обстановки до правопорушників дисципліни, п’янству, наркоманії, токсикоманії та курінню і іншим негативним явищам та проведенню виховної роботи з учнями-правопорушниками та їх батьками.
В своїй роботі Рада керується законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», нака¬зами, інструкціями, розпорядженнями та іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації та правоохоронних органів щодо правового виховання неповнолітніх.

Рада створюється у складі:
голови /директора/, заступника голови /заст.директора з НВихР/, секретаря, членів Ради із числа педагогічних, інженерно-педаго¬гічних працівників ліцею, батьківської громадськості, представника служб у справах дітей, представника учнівського самоврядування.
Чисельний та поіменний склад Ради затверджується наказом директора ліцею на кожний навчальний рік.

ІІ. Планування та зміст роботи Ради:
Планування роботи проводиться на початку навчального року на весь рік. Засідання планується кожного місяця та позачергово, коли виникає необхідність. Рішення, які приймають¬ся на засіданнях, заносяться до протоколу з указаними конкрет¬ними строками та виконавцями.
На засіданні обговорюються:
аналіз правопорушень, причин, що привели до скоєння-
злочинів, стан правового виховання в ліцеї;
звіти представників адміністрації ліцею, класних керівників, майстрів виробничого навчання, вихователів, керівників гуртків, органів самовряду¬вання навчальних груп про індивідуальну роботу з учнями, підсумки роботи по правовому вихованню, попередженню правопорушень, залучення в гуртки та секції, позаурочну роботу і ін.;-
поведінка учнів, що порушують дисципліну, моральні і правові норми, вживають спиртні напої, наркотичні чи психотропні засоби, які скоїли інші антигромадські порушення;-
поведінка та дії батьків, що негативно впливають на своїх дітей, або які ухиляються від їх виховання.-

Рада профілактики:
надає допомогу адміністрації ліцею в розробці планів взаємодії інженерно-педагогічного колективу, класних керів¬ників з правоохоронними органами та охорони здоров’я, приймає участь в організації їх виконання;-
сприяє покращенню позаурочної виховної роботи з правового виховання, приймає участь в організації олімпіад, конкурсів правових знань, лекторіїв для учнів і батьків, зустрічей з працівниками правоохоронних органів, охорони здоров’я, оформлення постійно діючих стендів, книжкових виставок правової пропаганди;-
вивчає стан профілактичної роботи в навчальних групах, гуртожитку; інтереси та нахили педагогічно запущених учнів; контролює організацію пізнавальної роботи схильних до правопорушень, в тому числі в канікулярний період та вихідні і святкові дні; сприяє залученню їх у гуртки художньої самодіяльності, спортсекції, клуби за інтересами; аналізує ефективність виховних заходів; проводить діагностичну роботу та прогнозування;-
приймає участь в організації постійного навчання класних керівників, майстрів виробничого навчання, вихователів формам і методам правової роботи;-
сприяє вивченню позитивного досвіду з правового виховання учнів.-

ІІІ. Рада профілактики має право:
виносити учню попередження;-
ставити питання перед адміністрацією про накладання дисциплінарного стягнення;-
ставити на внутріліцейний облік та звертатися до правоохоронних органів з проханням поставити на облік відповідних учнів;-
ставити питання перед службою у справах дітей, відділенням кримінальної міліції у справах дітей про прийняття заходів щодо порушників у відповідності з чинним законодавством;-
передавати матеріали для обговорення поведінки учнів і вирішення питання про виключення їх з ліцею на засіданнях педагогічної ради;-
виключення з ліцею проводиться згідно з чинним законодавством;-
звертатись з поданням у відповідні вищестоящі організації про моральне та матеріальне заохочення працівників ліцею, учнів і батьків, ч-ленів ради, за активну профілактичну роботу, а також про вживання відповідних заходів до майстрів виробничого навчання, класних керівників, які незадовільно виконують свої обов’язки по вихованню учнів;
ставити питання перед Службою у справах дітей про відміну відстрочки чи умовного засудження учнів, які систематично порушують громадський порядок, скоюють інші протиправні дії;-
звертатись з поданням в адміністративні органи про примусове лікування та позбавлення батьківських прав батьків, що зловживають спиртними напоями і негативно впливають на своїх дітей.-

Поділитися в соц. мережах

Share to Google Plus
Share to LiveJournal