Практичний психолог


Практичний психолог – фахівець, який надає психологічну допомогу в ситуаціях, що вимагають психологічного втручання з використанням спеціальних знань і технологій.

Практичний психолог досліджує психологічні аспекти  та особливості особистості, її розвитку, становлення, взаємодії з оточуючими за допомогою психодіагностичних методик, спостережень, анамнезу.

ЧПЛП

 

Практичний психолог розробляє, апробує та впроваджує корекційно-розвивальні програми для учнів, педагогічних працівників, батьків.

Практичний психолог контролює дотримання психогігієнічних умов навчання і розвитку дітей в освітніх установах і сім’ї, забезпечення гармонійного, психічного розвитку та формування особистості дітей, елімінування несприятливих психологічних факторів в освітньому середовищі, сім’ї.

Практичний психолог забезпечує умови оптимального переходу дітей на наступну вікову ступінь, попередження можливих ускладнень у психічному розвитку і становленні особистості учнів  в процесі безперервної соціалізації;

Практичний психолог активно взаємодіє з учнями та педагогічними працівниками, що забезпечує психічний розвиток і становлення особистості дітей.

Практичний психолог реалізує  індивідуально-орієнтовані заходи по зниженню або усуненню відхилень у психічному, моральному розвитку учнів.

Практичний психолог консультує батьків з питань виховання, сімейних і міжособистісних взаємодій; представників інших служб та державних органів, які звертаються в освітній заклад з питаннями, пов’язаними з розвитком дітей, з проблем вікових та індивідуальних особливостей психічного, особистісного розвитку молоді.

Практичний психолог сприяє отриманню педагогічними працівниками своєчасної інформації про індивідуально-психологічні особливості учнів, динаміку процесу розвитку, необхідної для надання психолого-педагогічної допомоги.

Поділитися в соц. мережах

Share to Google Plus
Share to LiveJournal