Організація виховної роботи у гуртожитку

Адаптація учнів нового набору, які будуть проживати в гуртожитку.


Виховна робота в гуртожитку

Першого вересня, на початку кожного навчального року, гуртожиток відкриває свої двері для майбутніх мешканців.Учні, які проживають у гуртожитку, знаходяться під пильною увагою всіх учасників виховного процесу: директора навчального закладу, його заступника з навчально – виховної роботи, завідувача гуртожитка, вихователів.

Чернігівський професійний ліцей побуту

Основна виховна роль лягає наплечі вихователя гуртожитку, так як більше часу саме він проводить з учнями в гуртожитку. Отже, від моральних якостей вихователя, рівня його культури, педагогічного досвіду залежить якість виховного процесу в гуртожиткуВнашому гуртожитку працюють вихователі з великим педагогічним досвідом.

Плануючи свою роботу, вихователі  намагаються враховувати індивідуальні особливості кожної дитини. Серед учнів, мешканців гуртожитку є діти – сироти, діти з девіантною формою поведінки, діти з малозабезпечених сімей. Таким підліткам приділяється значна увага, виділяються найкращі кімнати, щоб їм було зручно жити і навчатися. Тому, що ці діти часто обділені батьківською увагою. Вони інтуїтивно тягнуться до тих, хто про них піклується.

Робота вихователів гуртожитку спрямована на створення максимально сприятливих умов для реалізації кожної особистості. Тому, організовуючи відпочинок дітей, які проживають у гуртожитку, колектив вихователів акцентує увагу на таких видах і формах їх діяльності, які сприяють самоствердженню особистості, формують її світогляд, допомагають здружити учнівський колектив.

Основні методи виховної роботи в гуртожитку

 До основних методів виховної роботи в гуртожитку належать: метод переконання, метод стимулювання, метод оцінки та самооцінки.
Чернігівський професійний ліцей побуту

За допомогою методу переконання вихователь має можливість формувати уявлення своїх вихованців, їх поглядів та основних понять на рівні обміну інформацією. Вихователь враховує можливість впливу на учня масової та соціальної культури, соціальної мобільності.

Метод стимулювання використовується при організації діяльності учнів, які мешкають у гуртожитку, на виконання доручень, завдань, при організації різноманітних змагань.

Метод оцінки та самооцінки, завдяки якому проводиться оцінювання вчинків учнів, надає їм допомогу в саморегуляції їх поведінки, яка замикається в заохоченні, зауваженнях, в створенні ситуації довіри, самоконтролю і контролю, самокритики.

Основні форми виховної роботи в гуртожитку

Основними формами виховної роботи в гуртожитку є організаційна, пізнавальна та моральна. 

Чернігівський професійний ліцей побуту

У своїй діяльності вихователь гуртожитку допомагає учням в їх особистісному розвитку, у засвоєнні та нормальному прийнятті суспільних норм та цінностей, у дотриманні засад морально та духовно повноцінного буття. Форми та методи виховання – це основні способи взаємодії вихователя зі своїми вихованцями, у процесі яких відбуваються якісні зміни у розвитку особистості.

Основні вимоги до виховної роботи в гуртожитку
Специфіка виховної роботи 

Виховна робота в ліцеї є специфічною тому, що значна частина учнів, які мешкають у гуртожитку, «відірвані» від своєї сім’ї. Вплив батьків на учнів різко знижується, підвищується самостійність та незалежність, з’являються перші самостійні гроші, які учні отримують у вигляді стипендії та зарплати під час проходження виробничої практики. Ось чому основним напрямком виховної роботи в гуртожитку повинно стати створення для своїх вихованців зручних та комфортних умов для проживання: культурних та житлово–побутових. Наш гуртожиток стає для більшість учнівзатишною та привабливою домівкою, де створені всі умови для задоволення основних потреб учнів: вільне спілкування, умови для виконання домашніх завдань, для занять улюбленими справами та захопленнями. В гуртожитку обов’язково створені умови для фізичних занять, для корисного і змістовного відпочинку. Одним із найважливіших завдань педагогічного колектиу в ліцеї є допомога своїм учням раціонально використовувати та розвивати свій потенціал для подальшого розвитку моральних, естетичних і фізичних якостей особистості.

Сутність, зміст і завдання виховної роботи в гуртожитку

Виховний процес у гуртожитку тільки тоді може з успіхом здійснюватись, коли будуть виконуватись основні умови, а саме:

  • здійснення виховної роботи з учнями на основі комплексного підходу до самоорганізації учнів, виховання в них уміння мати та відстоювати власну точку зору, свої права, вміння захищати себе та своїх друзів від прояв насильства та грубості;
  • створення позитивного морально-психологічного мікроклімату;
  • здійснення допомоги учням у самопідготовці до занять, оволодінні обраною професією;
  • активна співпраця з батьками, громадськістю;
  • сприяння формуванню в учнів здорового способу життя, організації дозвілля та змістовного відпочинку мешканців, робота щодо наближення умов проживання в гуртожитку до домашніх.

Для того, щоб виконати всі ці завдання, педагогічний колектив ліцею правильно та змістовно планує роботу всього колективу гуртожитку, завдяки якій можна буде забезпечити цілеспрямовану роботу на всіх напрямках: і для працівників, і для мешканців створити умови для проживання та діяльності.

Досвідчені вихователі перспективний план роботи гуртожитку складають разом із Радою гуртожитку. При такій взаємодії з учнями вихователю легше враховувати інтереси учнів та здійснити комплексний підхід для реалізації виховного процесу, який складається з єдності морального, трудового, економічного, правового, фізичного та естетичного виховання. План виховної роботи в гуртожитку складається на рік та на місяць. Він допомагає орієнтуватись на проведення спільних корисних справ, виховних заходів, розваг та діяльності всього учнівського колективу протягом року та місяця. На початку нового навчального року першочерговим завданням є створення та формування нового учнівського колективу. Цей процес є довготривалим та складним. Він здійснюється тільки через кропітку повсякденну роботу.

Початок нового навчального року для вихователівпочинається із поселення учнів у гуртожиток та вивчення особових справ учнів. Вони намагаються поспілкуватись із кожним учнем для виявлення особистих анкетних даних, відомостей про батьків та інших членів сім’ї. Ознайомлюються з характеристиками, наданими класними керівниками зі школи, вивчають індивідуально – психологічні особливості фізичного стану, рівень соціального та духовного розвитку кожного вихованця. Володіючи такою інформацію про кожного учня, планують виховну діяльність вихователя таким чином, щоб зберегти особисті дані кожного учня та надати їм можливість для подальшого розвитку.

У проведенні виховних заходів вихователі застосовують сучасні активні та інтерактивні методи виховання, новітні технології партнерства та педагогічної підтримки, що дає позитивні кінцеві результати.

Чернігівський професійний ліцей побуту

У своїй роботі вихователі, класні керівники та майстри виробничого навчання підтримують тісний зв’язок з батьками своїх вихованців. Співробітництво вихователя з батьками є запорукою успішної виховної діяльності, оскільки сім’я надає значний вплив в розвитку дитині.

Чернігівський професійний ліцей побуту

Така форма спілкування дає можливість направити діяльність вихователя на:

• вивчення сімей учнів;
• педагогічне просвітництво батьків;
• індивідуальна роботу з батьками;
• інформування батьків про перебіг і результатах навчання, виховання та розвитку учнів.

Вивчення сімей учнів дозволяє краще пізнати дітей і батьків, зрозуміти стиль життя сімей, ознайомитися із домашніми умовами розвитку особистості учня.

Головне у вихованні учнів , що проживають в гуртожитку – це не кількість проведених масових заходів, а вірна організація життєдіяльності колективу. Розвиток учнів, їх духовний ріст в значній ступені залежить від вибору педагогічних форм і методів роботи в гуртожитках, координації сумісної роботи вихователів, учнівського самоврядування, педагогічного колективу на основі чіткого комплексного планування виховної роботи в гуртожитку як складової частини всієї навчально-виховної роботи навчального закладу. Все це допоможе виховати у учнів, майбутніх робітників працювати не просто дисципліновано, але і результативно та красиво.

Головне уроботі вихователя – сформувати людину з великої букви, яка була б упевнена в собі та в своїх здібностях і можливостях.

Поділитися в соц. мережах

Share to Google Plus
Share to LiveJournal